Renade jordar får nya användningsområden

För att minska miljötrycket på såväl vår bygd som på vår planet är det av största vikt att ta hand om våra föroreningar. Kan vi dessutom ge dem nytt liv på ett miljömässigt riktigt sätt har vi tagit ett viktigt steg i rätt riktning.

Svalget Återvinning tar vara på förorenade jordar och massor. Genom en egen process renas de av Svalget Återvinning för att sedan kunna återanvändas på marknaden igen.